LEGALNY BIZNES:

 POSIADAMY OPINIĘ UPRAWNIONEJ JEDNOSTKI MINISTERSTWA FINANSÓW

Brokers Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie poddzierżawy części powierzchni dla podmiotów prowadzących działalność rozrywkową związaną m.in. z organizowaniem konkursów zręcznościowych na spostrzegawczość i refleks z elementami psychomotoryki.

Konkursy zręcznościowe organizowane są za pośrednictwem sieci w stacjonarnych punktach, gdzie znajdują się urządzenia multimedialne. Nagrody w konkursie wypłacane są w postaci pieniężnej. Wygrana w konkursie uzależniona jest od rozwiązania układu zręcznościowego w określonym czasie.

Urządzenia Konkursowe ustawiane są w lokalach gastronomicznych, centrach handlowych, stacjach benzynowych itp. Urządzenia wypłacające wyposażone są w mechanizm pobierający monety oraz banknoty i aktywujący konkurs dopiero po ich wrzuceniu.

Spółka Brokers posiada dokumentację prawną potwierdzającą legalność prowadzonej działalności, w tym Opinię Techniczną nr 180/OT/NBW/2015 z dnia 8 lipca 2015 wydaną przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie upoważniony przez Ministra Finansów do przeprowadzenia badań, nr up. RG5/065-4/2014/KRT/8. Spółka posiada również odpowiednio wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, techniczną oraz odpowiednie zaplecze finansowe do prowadzenia przedmiotowej działalności.